Om föreningen

Strokeföreningen Kristianstad med omnejd  bildades 2014 och är en ideell intresseorganisation.  Föreningen är ansluten till och har samma målsättning som STROKE-Riksförbundet och Länsföreningen i Skåne.


Ju fler medlemmar vi blir ju lättare kan vi göra vår röst hörd för att påverka och förbättra strokevården inom Region Skåne.


 

Copyright © 2016 strokekristianstad.se
All rights reserved

Produktion & Design Jonne